ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azt mutatja be, hogy  hogyan gyűjtjük és kezeljük az ön személyes adatait. Tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből önnek. 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van, vagy az Önt mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, megteheti e-mailben a info@akosvida.com címen. Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2021. Október 15-én történt.

Adatkezelő

Szolgáltató neve: Vida Ákos
Adószám: 56137475-1-42
Nyilvántartási szám: 54763371
Telefonszáma: +36 30 743 0254
Weboldal címe: akosvida.com
E-mail címe: info@akosvida.com

Tárhelyszolgáltató

Magyar Hosting Kft.
Székhely:
 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu

A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, az adatkezelés célja és időtartalma

Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Éppen ezért elköteleztük magunkat a következő alapelvek betartása mellett:

Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani önnek.
Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk önnel és/vagy amelyekhez ön hozzájárult.
Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk.
Ha mégis begyűjtjük személyes adatait, a későbbiekben igyekszünk biztosítani, hogy azok minél pontosabbak és aktuálisabbak legyenek.
Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.
Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az önnek biztosított termék, illetve szolgáltatás függvényében változik. 
Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük öntől közvetlenül:

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok

Közvetett úton is gyűjthetünk önről személyes adatokat, amikor:

a) ön megoszt valamilyen tartalmat közösségi oldalakon, honlapokon vagy alkalmazásokon a szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy reagál a közösségi oldalakon közzétett promóciós anyagunkra; vagy
b) más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg, és ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről).

Miért gyűjtjük és mire használjuk személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy a lehető legjobb online élményt nyújthassuk önnek, valamint hogy minőségi ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére. Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:

a) feldolgozzuk fizetéseit, ha szolgáltatást vásárol tőlünk, reagáljunk kérdéseire és kéréseire, valamint elbíráljuk és kezeljük esetleges panaszait;

b) feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk önnek vagy felvegyük önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy kéréseire;

c) fejlesszük és javítsuk szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;

d) információkat közöljünk Önnel (hírlevél és személyes levél) és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;

e) kezeljük a, nyereményjátékainkban vagy promóciós kampányainkban való részvételével, illetve a kéréseivel kapcsolatos mindennapi üzleti feladatokat;

h) megismerjük és felmérjük vásárlóink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi felszerelésünket és szolgáltatásainkat és/vagy új szolgáltatásokat fejlesszünk ki;

i) személyre szabott tájékoztatásokat nyújthassunk önnek;

j) bejelentkezés kezeléséhez szükséges adatokat.

Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet. 

Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 

Az önt megillető jogok

Személyes adatai általunk való kezelése esetén önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az ön számára. A felsorolt jogok bármelyikével kapcsolatban kéréssel fordulhat hozzánk, e-mailben a info@akosvida.com címen.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
  Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a info@akosvida.com címen.
 • Adathordozhatósághoz való jog
  Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha
  a) az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
  b) az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
  c) az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.
  Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a info@doravid.com címen.
 • A személyes adatok törlésének joga: Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
  a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
  b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
  c) tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
  d) tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait kezeljük;
  e) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
  f) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
  Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a info@doravid.com címen, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.  A személyes adatot  töröljük az adat minden elérhetőségi pontján, amennyiben az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

 • Az adatkezelés korlátozásának joga
  Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
  a) úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
  b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
  c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
  d) ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@doravid.com címen, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

 • A tiltakozás joga Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a info@doravid.com címen.
 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Hogyan óvjuk személyes adatait?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását. 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal vagy más szervezetekkel is megosztjuk, meggyőződünk afelől, hogy az adott szervezetek velünk egyezően vagy hozzánk hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket.  

Személyes adatait az alábbi harmadik felekkel és az alábbi célokból oszthatjuk meg:

1.) Magyar Hosting Kft.; 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; Adószám: 23495919-2-41; Telefonszám: +36 1 700 2323 ; E-mail: info@mhosting.hu(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez,  szerver karbantartási munkálatok. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk).

2.) Facebook Inc., – közös adatkezelés
Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

3.) Google Suite – Google Inc.,
Mountain View, California, USA

4.) Mailchimp hírlevélküldő program
Atlanta, Georgia 30308, Egyesült Államok

5.) UAB “MailerLite”,
Paupio 28, Vilnius, Lithuania,
info@mailerlite.com

Cookie-k (sütik)

A cookie (süti) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a hozzájárulásod.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető a számodra.. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a weboldalhasználatodról, például, hogy mely oldalakat látogatod leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapsz a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használom. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a nekem, hogy pontosabb képet kapjanak tevékenységeidről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a tartózkodási helyedet, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy milyen külső oldalról érkeztél az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és részletes elemzési adatokat kapok a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével számodra személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadhatod a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 30 nap.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

a.,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);

b.,  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletre

c., az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;

d., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;

Scroll to Top